GPP Ekologia
Menufacebook

aktualności

31.07.2018 - NOWY OBOWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCY - REJESTR BDO


24 lipca 2018 r. minął termin złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (tzw. rejestr BDO).

Art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach określa podmioty objęte obowiązkiem rejestru m. in.:
- wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, czy baterie i akumulatory,
- transportujących odpady,
- wytwarzających odpady zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów,

Przedsiębiorcy posiadający decyzje w zakresie wytwarzania, zbierania czy przetwarzania odpadów mieli zostać wpisani do rejestru "z urzędu" bez konieczności składania wniosku, jednak ze względu na ilość napływających wniosków, urzędom marszałkowskim nie udało się wpisać wszystkich przedsiębiorców.

Na stronie https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania dostępne są wnioski:
- wniosek o wpis do rejestru,
-wniosek aktualizacyjny (gdy dane ulegną zmianie) oraz
- wniosek o wypis z rejestru (gdy przedsiębiorca kończy działalność).
Dodatkowo ze stron internetowych poszczególnych urzędów marszałkowskich należy pobrać wzory oświadczeń.
Ww. podmioty obowiązane są uiszczeniem opłaty rejestrowej, a w kolejnych latach opłaty rocznej płatnej do końca lutego każdego roku.
Nadany numer BDO należy umieścić na wszystkich dokumentach związanych z prowadzoną działalnością np. na fakturach czy umowach.

Pieniężne kary administracyjne w wysokości od 1000 zł do 1000000 zł grożą przedsiębiorcom za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do BDO oraz za nieumieszczenie nr rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie GPP Ekologia, ul. Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję
Do góry