GPP Ekologia
Menufacebook

członkostwo

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Członkowie dzielą sie na:

  • zwyczajnych,
  • wspierających,
  • honorowych

Członkiem Zwyczajnym moze być każda osoba fizyczna akceptująca cele Stowarzyszenia, posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz osoba będąca cudzioziemcem bez względu na miejsce jej zamieszkania deklarująca pomoc finansową rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku.

Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna akceptująca cele Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku.

Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła istotny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia a także ekspert, autorytet naukowy lub prawny. Przyjęcia nowych członków honorowych dokonuje Zarząd w drodze uchwały na wniosek co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

Od 2018 roku Honorowym Członkiem Stowarzyszenia GPP Ekologia jest: Jolanta Horodecka-Wieczorek

Urodziła się w Piotrkowie Trybunalskim.

Jest autorką literatury fantastycznej i ponad 160 bajek i baśni w wierszu i prozie, z czego ukazało się 51 tytułów, nakładem 843 tysięcy egzemplarzy. Wszystkie utwory dla dzieci opatrzone są emblematem "BEZ PRZEMOCY".


NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

  • 2005 - Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za bogaty i edukacyjny dorobek w dziedzinie literatury dziecięcej.
  • 2011 - Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jw. List gratulacyjny dostępny na stronie autorki.
  • 2013 - Medal - odznaka honorowa "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ" przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • 2014 - "WIELKA ENCYKLOPEDIA POLONII ŚWIATA", w której autorka znalazła się z racji swej twórczości literackiej i szeroko pojętej działalności polonijnej.
  • 2015 - Dyplom z medalem wręczony pisarce przez Prezesa światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii w uznaniu zasług na rzecz współpracy z Polonią świata.
  • 2016 - Autorka została nominowana przez Sekretarza Generalnego Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii na wiceprzewodniczącą komisji współpracy z polonijnymi dziennikarzami i pisarzami na terenie USA i Unii Europejskiej.

Jolanta Horodecka-Wieczorek

więcej o członkostwie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie GPP Ekologia, ul. Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję
Do góry