GPP Ekologia
Menufacebook

O nas - działalność stowarzyszenia

 • Kojarzenie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw działających w branży gospodarki odpadami.
 • Realizacja przedsięwzięć promocyjnych w interesie ogółu swoich członków.
 • Skupienie wokół problematyki gospodarki odpadami przedsiębiorców, środowisk naukowych, organów administracji państwowej i mediów.
 • Prezentowanie wspólnych opinii członków Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
 • Reprezentowanie stanowiska branży wobec organów administracji państwowej oraz uczestnictwo w konsultacjach społecznych związanych z wdrażaniem nowych przepisów prawa na poziomie krajowym i Unii Europejskiej.
 • Współpraca z organami administarcji państwowej i samorządowej, placówkami naukowymi, oświatowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami dla rozwiązywania problemów i rozwoju gospodarki odpadami, w tym udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie projektów legislacyjnych oraz podejmowanie inicjatyw ustawodawczych.
 • Uczestnictwo, organizowanie i finansowanie a także udział w organizacji i finansowaniu: szkoleń, konsultacji, doradztwa, wykładów, spotkań, konferencji, sympozjów, seminariów, pokazów, targów i wystaw oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych o tematyce związanej z działalnością stowarzyszenia. Opracowywanie oraz wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
 • Działalność informacyjna, doradztwo i konsultacje m.in. w zakresie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, danych o firmach, trendach i warunkach rozwoju tej branży oraz prowadzenie portalu internetowego.
 • Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania.
 • Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, w tym rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz doradztwo dla przedsiębiorstw.
 • Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw.
 • Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.
 • Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie GPP Ekologia, ul. Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję
Do góry