GPP Ekologia
Menufacebook

prasa o nas

Miesięcznik "energia recykling"


Na łamach wrześniowego miesięcznika "Energia Recykling" ukazał się artykuł naszego Stowarzyszenia GPP Ekologia, zwracamy w nim uwagę, że nowelizacje ustaw o odpadach i o Inspekcji Ochrony Środowiska, odbiją się wzrostem kosztów procesów recyklingu a co za tym idzie - produktów, które zakupimy w sklepach.

Zapoznajcie się z całym artykułem, który dostępny jest też poniżej w pliku.


Nowela ustawy odpadowej nie jest bez wad

Szybkie tempo zmian w przepisach pakietu odpadowego, będące skutkiem pożarów odpadów,może zagrażać uczciwie działającym firmom. Stowarzyszenie GPP Ekologia zwraca uwagę, żenowelizacje ustaw o odpadach i IOŚ, której celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w polskim systemie odpadowym, odbiją się na całej branży.

Szacuje się, że od początku roku na terenie Polski doszło do ponad stu pożarów miejsc związanych z legalnym i nielegalnym gospodarowaniem odpadami. Ich przyczyn resort środowiska doszukiwał się w tzw. mafii śmieciowej, której błyskawicznie wypowiedział wojnę. Domniemane celowe podpalenia gromadzonych latami odpadów miały być sposobem na szybkie bogacenie się nieuczciwych przedsiębiorców działających w szarej strefie, która wg wyliczeń resortu środowiska warta jest 2 mld zł. Narzędziem w walce z procederem są znowelizowane ustawy o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska. Procedowane w ekspresowym tempie zmiany branża przyjęła z pewną dozą nieufności. Wskazywano, że przepisy sprawiają wrażenie "pisanych na kolanie". Podkreślano, że zmiany są potrzebne, ale fakt wprowadzania ich w tak szybkim tempie i przy ograniczeniu szerszych konsultacji może doprowadzić do rezultatu odwrotnego niż zakładany i uderzyć w profesjonalnie działające podmioty. Działania wymierzone w szarą strefę dotyczyć będą bowiem ogółu branży odpadowej, a nie jej wycinka określonego - słusznie lub nie - mianem mafii śmieciowej. - Planem nowelizacji ustawy było doprecyzowanie przepisów w celu zmniejszenia naruszeń, których dopuszczają się nieuczciwi przedsiębiorcy w procesie gospodarowania odpadami, natomiast odbije się to również na przedsiębiorcach działających zgodnie z prawem - wskazywali przedstawiciele branży zrzeszeni w Stowarzyszeniu GPP Ekologia. - Zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy, najdotkliwiej odczują firmy, które będą musiały spełnić dużo więcej rygorystycznych wymogów koniecznych do uzyskania zezwoleń odpadowych, a ich niespełnienie będzie groziło podwyższonymi sankcjami administracyjnymi - wskazują eksperci. Dodają, że znacząco podniesie to koszty, po stronie przedsiębiorców. Stowarzyszenie GPP Ekologia wyodrębniło kilka niepokojących skutków, jakie niesie za sobą nowa ustawa. Przedstawiono je na czerwcowej konferencji w Bełchatowie, podczas której odbyła się debata z udziałem m.in. przedstawicieli zakładów przetwarzania elektrosprzętu. Wskazywano, że nowelizacja ustawy wpłynie ujemnie na rozwój przedsiębiorców m.in. pod względem konieczności zaktualizowania w ciągu 12 miesięcy wszystkich dotychczas wydanych decyzji i zezwoleń w zakresie zbierania i przetwarzania lub pozwoleń zintegrowanych. Może to skutkować opóźnieniami w pracach organu, a posiadacz odpadów, który nie spełni wymagań w wyznaczonym terminie, będzie zmuszony zamknąć dotychczasową działalność. Innym zagrożeniem jest kwestia wymogu posiadania miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni oraz wymaganych uzgodnień z władzami samorządu gminnego w zakresie lokalizacji instalacji. Wskazuje się również na ograniczenia w związku z koniecznością posiadania prawa własności do terenu lub prawa do dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będzie magazynowanie odpadów, na podstawie aktu notarialnego. Negatywnie zaopiniowany zostały zapis dotyczący skrócenia okresu magazynowania odpadów z trzech lat do jednego, a także o wymogu dodatkowego audytu przeciwpożarowego dla instalacji (obiektu budowlanego) przez komendanta powiatowego (miejskiego) Powiatowej Straży Pożarnej. Zdaniem GPP Ekologia, chybiony jest także zakaz transportowania odpadów sklasyfikowanych jako niebezpieczne z innymi odpadami. W przypadku ZSEiE zakaz łącznego transportowania np. lodówek z pralkami czy telewizorów z kserokopiarkami lub odkurzaczami będzie skutkował utrudnieniami w logistyce i kosztami z nią związanymi. Doprecyzowania wymaga także zapis o opłatach gwarancyjnych. Zgodnie z zapisami nowelizacji, przedsiębiorcy będą zobowiązani do ustanowienia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, depozytu pieniężnego lub polisy ubezpieczeniowej. Dotyczy to zbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów. Wysokość zabezpieczenia ma być obliczana jako iloczyn największej masy odpadów, która mogłaby być magazynowana w instalacji. Według projektu rozporządzenia MŚ miałoby to być 300 zł/Mg magazynowanych odpadów innych niż niebezpieczne i 600 zł/Mg odpadów niebezpiecznych dla rynku ZSEiE (chłodnictwo, TV, monitory, lampy, część baterii i akumulatorów). W przypadku obowiązkowego monitoringu miejsc, w których odpady są magazynowane i składowane, zwraca się uwagę na ułomnie skonstruowane zapisy o szczegółowych wymaganiach w zakresie obszarów obejmowania i jakości zapisu oraz odpowiedzialności w zakresie archiwizacji i obowiązków udostępniania zapisów monitoringu. Zdaniem ekspertów z GPP Ekologia, nieuchronna konieczność sprostania nowym przepisom ujawni się już w najbliższym czasie, co będzie zauważalne podczas okresu kontraktowania cen i usług i może skutkować zmniejszoną liczbą przedsiębiorców na rynku, zmianą usług w zakresie realizacji obowiązków, ilością oferowanej masy do zebrania i przetworzenia oraz wzrostem kosztów tych procesów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie GPP Ekologia, ul. Aleje Jerozolimskie 155 lok 52, 02-326 Warszawa. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO w celach statystycznych, marketingowych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. Dane będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia. Strona wykorzystuje pliki cookies. Mogą Państwo zablokować tę opcję samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.Akceptuję
Do góry